Wie zijn wij?

Hoe zijn we ontstaan?

Stichting H.E.A.R.T is een initiatief van Marco Kroon (Ridder Militaire Willemsorde). Samen met twee goede maten (tevens veteraan) werkt hij momenteel, naast zijn full-time job als Stafofficier Relatiebeheer Veteranen bij de Inspecteur Generaal der Veteranen, hard aan het leggen van een stabiel fundament voor de stichting H.E.A.R.T.

Lees hier hoe hij vanuit zijn H.E.A.R.T hoe hij tot dit idee is gekomen.

Bestuur

Marco Kroon

Voorzitter

Geboren: 15-07-1970
Getrouwd met Mirjam, vader van 3 zonen.
Beroep: Majoor bij de Koninklijke Landmacht
Non-profit: voorzitter Stichting H.E.A.R.T, Ere Beschermheer van de Stichting War Cemetery Brunssum.
Majoor Marco Kroon is naast zijn functie als voorzitter van H.E.A.R.T sinds februari 2017 werkzaam als stafofficier Relatiebeheer veteranen, bedrijfsleven & ceremoniële representatie Krijgsmacht bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.
Hij is de eerste militair sinds 1955 die is toegelaten tot de Militaire Willemsorde, de hoogste militaire onderscheiding die Nederland kent. Koningin Beatrix sloeg Kroon op 29 mei 2009 tot Ridder en reikte hem de versierselen uit.
In 1989 begon Marco Kroon zijn militaire loopbaan bij het Korps Mariniers. Hij werd o.a. uitgezonden naar Irak en Cambodja.
In 1994 stapte hij over naar de landmacht. Na zijn opleiding begon hij in 1995 als groepscommandant bij het 17de Pantserinfanteriebataljon te Oirschot. Met deze eenheid vertrok hij in 1996 voor zes maanden naar Bosnië.
In 1998 maakte hij de overstap naar het Korps Commandotroepen te Roosendaal. Gedurende de opleiding tot commando werd hij benoemd tot Best-Man van zijn opleiding.
In 2000 vertrok hij weer naar Bosnië. Na deze missie vertrok hij naar de KMA te Breda om officier te worden. Na de opleiding keerde hij terug als pelotonscommandant bij het 17de Pantserinfanteriebataljon. In 2003 werd hij met deze eenheid uitgezonden naar Bosnië. Deze keer als pelotonscommandant in de Stabilisation Force (SFOR) missie.
In 2004 keerde hij terug bij het Korps Commandotroepen te Roosendaal en vervulde diverse leidinggevende functies. Hij nam in 2004 deel aan de Stabilisation Force Iraq en werd driemaal uitgezonden naar Afghanistan (2005, 2006 en 2007).
Van juli 2012 tot november 2013 was hij compagniecommandant bij het 17e pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in Oirschot.
Van november 2013 tot november 2014 was hij wederom werkzaam bij het Korps Commandotroepen in Roosendaal.
Van begin 2014 tot medio augustus 2014 werd hij uitgezonden naar Mali in het kader van de VN-missie Minusma. Op 3 november werd hij gepromoveerd tot majoor.
Vanaf november 2014 tot december 2016 was hij werkzaam als trainer bij het Land Training Centre van de Koninklijke Landmacht in Amersfoort.

Robert Mikhout

Secretaris

Robert Mikhout is geboren in Dordrecht en woont inmiddels in Noord-Holland. In 1987 is zijn militaire carrière begonnen als dienstplichtig soldaat en heeft gediend bij de Geneeskundige troepen. In 1989 start hij in Rotterdam de mariniersopleiding en zal tot 1994 met veel plezier bij het Korps Mariniers dienen. Naast de vele oefeningen wordt hij met de mariniers ook uitgezonden naar Cambodja. In 1994 start hij in Weert aan de Koninklijk Militaire School om onderofficier bij het wapen der infanterie te worden. Na 2 jaar KMS werkt hij tot 2002 als sergeant binnen de Koninklijke Landmacht in diverse functies zoals instructeur. Hij heeft binnen de landmacht gediend bij zowel de pantserinfanterie als luchtmobiel. Tijdens zijn periode bij de landmacht is hij ook uitgezonden naar Bosnië. Tegenwoordig is hij werkzaam als privéchauffeur en hovenier.

Colin Bal

Penningmeester

Colin is geboren in Rotterdam waar hij tot zijn 12de heeft gewoond. Op zijn 14de verhuisd hij naar een pleeggezin in Zeeland. In 1995 besluit hij om beroepsmilitair te worden en zal tot 2001 in actieve dienst blijven. In deze periode wordt hij 2 maal uitgezonden naar Bosnië met het Garde Fuseliers Prinses Irene waarvan eenmaal onder leiding van RMWO-majoor Marco kroon. Vanaf 2001 is Colin in verschillende functies werkzaam binnen de woninginrichting.

In 2010 is Colin naast zijn baan gestart met divers vrijwilligerswerk waarbij de rode draad de veteraan is. Hij probeert op deze manier de hulp te bieden aan wie het nodig heeft zoals hijzelf ook hulp heeft mogen ervaren op cruciale moeilijke momenten. Naast zijn vrijwilligerswerk voor veteranen zet Colin zich samen met zijn oude defensie maten ook in voor de bescherming van de Bosnische beer.

Raad van Advies

Luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif

Raad van Advies

De Kruif sloot in 1981 de Koninklijke Militaire Academie in Breda na vier jaar cum laude af. Na zijn afstuderen werd hij pelotonscommandant bij het Garderegiment Grenadiers (11 Painfbat, C-cie, 1 Pel). Later volgde hij ook de Führungsakademie van de Bundeswehr en het United States Army War College. Hij heeft diverse functies bij de Koninklijke Landmacht doorlopen. In 2007 werd hij bevorderd tot brigadegeneraal en benoemd tot commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Als commandant van 43 Gemechaniseerde Brigade was De Kruif in 2008 één van de initiators van het nieuwe CP-concept (Operationeel Stafconcept).

Op 1 november 2008 werd hij bevorderd tot generaal-majoor. Op dezelfde dag werd hij ISAF-commandant voor Zuid-Afghanistan (Regional Command South), als opvolger van de Canadese generaal-majoor Marc Lessard. Onder zijn commando breidde het aantal troepen van RC South uit tot 45.000. Op 1 november 2009 werd De Kruif als commandant opgevolgd door de Britse generaal-majoor Nick Carter.`{`1`}``{`2`}``{`3`}`

Als verdienste voor zijn inzet als Commander Regional Command South ontving De Kruif op 29 mei 2010 een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Daarnaast heeft hij in het najaar van 2011 de Canadese Meritorious Service Medal ontvangen.

Van mei 2010 tot oktober 2011 vervulde De Kruif de functie van plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten, op het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht te Utrecht. In die functie hield hij in 2010 een pleidooi om meer aandacht te besteden aan de kennis van de Engelse taal. Sindsdien is Engels de voertaal bij grote oefeningen. Op 25 oktober 2011 volgde De Kruif Rob Bertholee op als commandant Landstrijdkrachten, onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal. Dit commando droeg hij op 24 maart 2016 over aan luitenant-generaal Leo Beulen. Hierbij werd De Kruif door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert onderscheiden met het Ereteken voor Verdienste in goud.

Op 24 januari 2014 is De Kruif benoemd tot officier in het Legioen van Eer. Hij ontving deze hoge Franse onderscheiding vanwege zijn inzet voor de goede verhoudingen tussen de landmachten van Nederland en Frankrijk. Tijdens de Waterloo herdenking van de KL werd hij door zijn plaatsvervanger generaal-majoor Marc van Uhm onderscheiden met 'de Bronzen Soldaat' met bijbehorend gouden erekoord. In juli 2015 werd hij onderscheiden met het Duitse Groot Kruis van Verdienste met Ster voor zijn vergaande initiatieven tot samenwerking en integratie met de Duitse landmacht.`{`4`}` Op 23 maart 2016, de dag voor zijn commando-overdracht, werd De Kruif onderscheiden met de US Legion of Merit in de rang van commandeur.

De Kruif is getrouwd en heeft vier kinderen. Een van zijn zoons is Tom de Kruif, in 2017 geschiedenisleraar van het jaar. De Kruif woont in Gelderland. Hij is voorzitter van de Invictus games 2020 die in Den Haag gehouden gaan worden.

Javier Guzman cabaretier

Raad van Advies

Javier Guzman (1977) is cabaretier, stand-up comedian en acteur. Hij is geboren op Gran Canaria en is op jonge leeftijd met zijn moeder en broertje Emilio naar Nederland geëmigreerd. In 1998 studeerde hij aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. In het derde jaar van deze opleiding (2002) won hij zowel de jury- als publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. In 2003 studeerde hij af en zette hij zijn carrière voort op de planken, televisie en het witte doek. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de Nederlandse en Vlaamse theaterscene. Guzmán is alweer zijn negende avondvullende programma waarvan de try-outs in februari beginnen.

Ridder Militaire Willemsorde Luitenant-kolonel Gijs Tuinman

Raad van Advies

Luitenant-kolonel Gijs Tuinman van het Korps Commandotroepen werdop donderdag 4 december 2014 door koning Willem-Alexander benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde. Bij de ceremonie op het Haagse Binnenhof waren ook koningin Maxima,
minister Jeanine Hennis-Plasschaert en minister-president Mark Rutte aanwezig.

Frits van Eerd CEO Jumbo

Raad van Advies

Jasper Schoenmakers

Raad van Advies

Jasper Schoenmakers
Geboren: 15-04 1971 te Eindhoven
Getrouwd met Boudine Bruinsma-Schoenmakers, 2 leen-kinderen
Opleiding: Bedrijfseconomie/Bedrijfsadministratie SPD
Beroep: Ondernemer
Nevenfuncties: Raad van advies Commandant Luchtstrijdkrachten, Raad van advies Stichting veteranen hart van Brabant, Raad van advies stichting H.E.A.R.T.
Non-profit: Penningmeester THSA, Voorzitter Stichting Onbekende Helden

Jasper is geboren in Eindhoven waar hij tot zijn 17e gewoond heeft. Na tussenstops in Breda, Den Bosch, Kings Park, N.Y. (USA) en Geldrop woont hij nu met zijn vrouw en 3 honden in Valkenswaard, onder de rook van Eindhoven. Zijn 2 leen-kinderen, zoon en dochter, zijn het huis uit.

Al tijdens zijn opleiding is Jasper zijn eerste onderneming gestart, op een leeftijd van 22 jaar. Tijdens 25 jaar ondernemerschap is hij met een totaal van 16 bedrijven actief geweest in diverse branches o.a.: Horeca, Bouw, Vastgoed, Import meubelen, Artiesten / Evenementen, Administratie/Advies en het leveren van werkhonden aan overheden in 36 landen.

5 jaar geleden heeft hij besloten een deel van zijn tijd, geld en netwerk in te zetten voor non-profit organisaties. Hij is mede oprichter en penningmeester van THSA, een organisatie die kennis op het gebied van veiligheid en beveiliging brengt naar landen die na een (burger) oorlog de transitie maken naar een vredige samenleving. THSA is o.a. actief in Sri Lanka en Colombia. Daarnaast is hij mede oprichter en voorzitter van Stichting Onbekende Helden, welke zich inzet om Nederlandse veteranen te helpen met politieke lobby, vacatures en werk en erkenning en waardering d.m.v. het ontsluiten van korting acties. Daarop volgend is hij gevraagd plaats te nemen in 3 raden van advies die defensie/veteranen gerelateerd zijn. Zowel voor de C-LSK raad als de stichtingen vind hij deze adviesrol een eervolle taak die erg leuk is om te doen, het is fijn om kennis en netwerk te kunnen delen ten bate van de goede doelen van de diverse organisaties en ook het bespreken van onderwerpen die uit de normale comfortzone liggen is een waardevolle ervaring .

Quote uitspraak jasper: ” Ik bedank alle veteranen, het is door jullie inzet dat ik kan in vrijheid en veiligheid kan ondernemen en dat wij in Nederland geen Duits of Russisch praten. Mannen en vrouwen: BEDANKT voor jullie tijd en inzet”

Ridder Militaire Willemsorde Majoor-vlieger Roy de Ruiter

Raad van Advies

Majoor-vlieger Roy de Ruiter wordt op 12 augustus 1981 geboren in Arnhem. Na enkele
verhuizingen brengt hij het grootste gedeelte van zijn jeugd door in Amsterdam. In 1997 behaalt
hij zijn havo-diploma, waarna hij solliciteert als vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht op de
minimumleeftijd van 16 jaar en 9 maanden. Gedurende het langdurige selectieproces volgt hij een
studie aan de Hogere Technische School (HTS) in Amsterdam.
In 1999 start zijn militaire loopbaan aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. De
Ruiter volgt de verkorte officiersopleiding en haalt in 2001 in de Verenigde Staten het felbegeerde
Groot Militair Vliegbrevet. De conversie naar de Apache-helikopter volgt en aansluitend de tactische
opleiding in Texas. Op 20-jarige leeftijd rondt hij de volledige opleiding af en mag hij zich
operationeel Apache-vlieger noemen.
In 2004 is hij als co-piloot onderdeel van de eerste Apache-uitzending naar Afghanistan. Hij heeft
de twijfelachtige eer om aan boord te zijn als de Nederlandse Apache-helikopters voor het eerst
onder vuur worden genomen tijdens een nachtelijke verkenningsmissie. Aan het einde van dat jaar
volgt wederom een uitzending naar Afghanistan in dezelfde functie.
Na deze uitzending werkt hij zich op tot gezagvoerder en section lead, waardoor hij tijdens zijn
volgende uitzending in 2006 een leidinggevende rol mag innemen en het bevel voert over 2
Apaches. Bij terugkomst werkt De Ruiter zich verder op tot flight lead, wapeninstructeur en mission
lead, wat hem de bevoegdheid geeft een ongelimiteerd aantal vliegtuigen aan te sturen tijdens
gevechtsoperaties. Hij behaalt tevens de kwalificatie van Joint Terminal Attack Controller (JTAC)
waardoor hij zowel vanaf de grond als vanuit de lucht andere vliegtuigen mag aansturen tijdens
acties waar wapeninzet plaatsvindt.
In 2007 en 2008 volgen wederom twee uitzendingen naar Afghanistan waar De Ruiter met
verschillende coalitiepartners in heel zuid-Afghanistan operaties uitvoert in het volledige
geweldsspectrum. Hij werd eerder in 2007 plaatsvervangend luchtcommandant van een team van
12 vliegers en 2 specialisten. Enkele maanden na terugkomst van zijn 5e uitzending krijgt hij het
commando over deze vlucht.
Vrij kort daarna volgt een tijdelijke plaatsing bij het tactische expertisecentrum van het Defensie
Helikopter Commando. Hij verzorgt daar de prestigieuze Wapen Instructeurs Opleiding en leidt
nieuwe instructeurs op, die na afronding van de opleiding gecertificeerd zijn om kennis over de
inzet van wapensystemen, tactieken en procedures over te dragen. Aansluitend volgt in 2009 zijn
laatste uitzending naar Afghanistan.
In de zomer van 2010 vertrekt hij naar de Verenigde Staten waar hij als hoofd opleidingen de
uitbreiding van het Nederlandse Training Detachement in Fort Hood met Chinooks en de
Luchtmobiele Brigade gestalte geeft. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen
van trainingsscenario’s en het evalueren van alle operationele Apache-vliegers. Ook leidt hij nieuwe
vliegers op tot de full mission capable status.
In 2013 gaat hij met eervol ontslag om zijn carrière binnen de civiele vliegwereld voort te zetten.
Hij werkt momenteel als instructeurvlieger bij de Royal Oman Police, waar zijn werkzaamheden
wederom in dienst staan van de maatschappij. Hij voert in Oman searchand-rescue, ambulance-,
brandbestrijdings-, politie- en civiele ondersteunings-vluchten uit. Hij is daarnaast tevens
werkzaam als adviseur voor het project ‘Baled Al Salaam’; een Omaanse documentaire die vrede
promoot en als inspiratie dient voor de Omaanse jeugd. Binnen de Koninklijke Luchtmacht is De
Ruiter reservist in de rang van majoor.
De Ruiter is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Vrijwilligers

Stichting H.E.A.R.T. probeert door het geven van oprechte aandacht, erkenning en waardering de weggevallen energie van een papa of mama, van een broer of zus, van een zoon of dochter toch altijd een beetje tastbaar te maken voor de kids en de rest van de achterban.

Wij willen dat graag samen doen met mensen die wij kunnen vertrouwen. Samen met bekende en onbekende collega’s. Samen met onze vrienden, jullie vrienden.  Samen met onze naasten en Maten met het H.E.A.R.T. op de juiste plek! Die hebben we nu hopelijk gevonden in JOU. Help ons vanaf nu ook om onze boodschap en missie verder uit te dragen. Help ons de achterban te helpen van diegene die ook ons hebben geholpen.  Dus….wil jij meehelpen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Ambassadeurs

Eind februari zal de eerste informatieavond plaatsvinden waarin potentiële ambassadeurs en of vrijwilligers, die zich middels ons formulier hebben opgegeven, verder worden voorgelicht.

Partners

Stichting H.E.A.R.T is meer dan bereid om te werken in samenwerkingsverbanden. Deze verbanden worden aangegaan met evenwaardige stichtingen en of organisaties. Deze samenwerkingsverbanden zullen worden aangegaan per project en zullen niet standaard zijn. De belangen en doelgroep van de stichting H.E.A.R.T mogen bij deze tijdelijke samenwerking nooit in het geding komen. Gezamenlijke belangen is een vereiste om een dergelijke samenwerking uit te voeren. Samenwerking is niet enkel bedoeld om de efficiëntie te vergroten maar ook om het gewenste effect te vergroten. We willen niets of niemand vervangen maar alleen maar versterken en intensiveren.