Onze missie

Wij als militair en veteraan hebben meerdere malen aan den lijve kunnen ondervinden hoe het is om lang en ver van huis te zijn. Ver van huis en haard,  in de hoop dat het thuis allemaal goed verloopt. En dat allemaal terwijl we zelf druk bezig zijn om samen met de maten met gevaar voor eigen leven te vechten voor vrede en veiligheid. Maar het is zeker niet altijd dat het gevaar alleen ver weg ligt. Nee zeker niet. In mijn optiek zijn onze agenten, brandweermannen, ambulancebroeders en andere hulpdiensten dagelijks op “uitzending” in ons eigen Nederland.

De straten van het ooit zo vredelievende kikkerlandje verharden, en geweld ten opzichte van onze geüniformeerde hulpdiensten is eerder regel dan uitzondering. Het is simpelweg niet meer te bevatten. Respect is ver te zoeken. Genoeg reden dus om je soms af te vragen als je ‘s morgens je deur achter je dichtslaat, nadat je je partner en kids een afscheidszoen hebt gegeven, of je vanavond weer veilig aan tafel zit bij je gezin.  Het is vreemd maar eigenlijk gaan wij er nooit vanuit dat het fout kan gaan in ons werk en helemaal niet wat zoiets dan voor desastreuse gevolgen zou hebben voor ons thuisfront. De impact is gigantisch en gruwelijk. We willen daar eigenlijk nooit aan denken, want ons gebeurt het niet….denken we…… Helaas dachten minder fortuinlijke collega’s ook zo, maar hadden het helaas bij het verkeerde eind. Zij betaalden de hoogste prijs.

Wie kunnen er een beroep doen op ons?

Een hulpvraag aan stichting H.E.A.R.T kan worden ingediend voor de volgende personen.

-Weduwen/ of weduwnaars van omgekomen actief dienende Nederlandse militairen, agenten, brandweermannen, ambulancebroeders en andere overheidsinstanties met een beveiligingstaak.

-Kinderen van omgekomen actief dienende Nederlandse militairen, agenten, brandweermannen, ambulancebroeders en andere overheidsinstanties met een beveiligingstaak.

-Familieleden of goede bekenden van eerdergenoemde personen die dienstdoen als woordvoerder van het gezin omdat de hierboven genoemde personen niet in staat zijn, emotioneel dan wel fysiek, om zelf persoonlijk het woord te voeren.

– Geregistreerde levenspartner/echtgenoot/echtgenote van zwaargewond geraakte actief dienende militairen, agenten, brandweermannen, ambulancebroeders en andere overheidsinstanties met een beveiligingstaak. De gewond geraakte persoon dient intensieve zorg te krijgen van derden omdat hij niet in staat is om zelfstandig dagelijks leven aan te kunnen. De aard van de verwondingen kan zowel geestelijk als fysiek.

– Geregistreerde levenspartner/echtgenoot/echtgenote van gesneuvelde dan wel zwaargewond geraakte post- actieve militairen, agenten, brandweermannen, ambulancebroeders en andere overheidsinstanties met een beveiligingstaak die de zorg hebben over hun eigen kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

Aanpak

Nadat het verzoek is ingediend zullen, alle tot dan toe ingediende aanvragen, periodiek worden bekeken door het voltallige bestuur. Indien nodig en of gewenst zal de raad van advies vrijwillige ervaringsdeskundigen (indien aanwezig) of leden van de raad van advies raadplegen.  Aansluitend zal aan de hand van een aantal criteria zoals o.a. “behoort de aanvrager tot een van de beschreven de doelgroepen?” Of ” zijn er voldoende beschikbare middelen voor desbetreffend verzoek of wens?” Aansluitend zal de aanvraag unaniem door alle drie de leden van de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd. Indien er een positieve beoordeling is zal stichting H.E.A.R.T via aankoop van materiele goederen/diensten dan wel financiële middelen de getroffen personen en of gezinnen tegemoet komen. We streven ernaar om vanaf binnen komen van de aanvraag tot aan afwikkeling van de wens of het verzoek niet meer dan twee maanden kwijt te zijn. Maar dit si een streven en alles is afhankelijk van beschikbare tijd van het bestuur, vrijwilligers, partners of derden die stichting H.E.A.R.T. een warm hart toedragen.

Stichting H.E.A.R.T kan eventueel en indien gewenst zorg dragen om binnen het eigen netwerk zoals defensie, politie en justitie dagjes weg en evenementen te organiseren.  Hiermee worden “in natura” het gezin/ de gezinsleden een bepaalde periode een evenement of dagje weg aangeboden.

Gewenste targets

Helemaal afhankelijk van de binnengekomen fondsen en de beschikbaarheid van bestuursleden en stichting H.E.A.R.T-vrijwilligers zal het eerste jaar worden gestreefd dat we hulp kunnen verlenen aan minimaal 2 gezinnen per kwartaal. Indien het aantal vrijwilligers, partners en fondsen zal toenemen streven wij naar een hogere frequentie.

Jaarverslagen en beleidsplan

Het eerste financiële en sociale jaarverslag volgt in het 1e kwartaal van het 1e boekjaar 2021.